Metinbilim, Jest Ve Mimik Kitabı Hazırlıyor

Haber Tarihi : 15.04.2019 10:27:53 Kurulduğu 2009 yılında bugüne kadar sempozyum, konferans, panel, seminer, atölye, şenlik ve çalıştaylarla kültür ve sanat dünyasına katkılarda bulunan Metinbilim Enstitüsü Derneği, 12-15 Mayıs 2017 tarihlerinde Turgutlu ve İzmir’de “Uluslararası Edebiyatta Tren, Trende Edebiyat Sempozyumu” gerçekleştirmiş; 2018’de bu sempozyumda sunulan tebliğlerle beraber başka makalelerinde yer aldığı ‘İki İstasyon Arası Tren Yazıları’ kitabını yayımlamıştı.
A +   A -

Geçen yıllarda edebiyat metinlerinde şair ve yazarların kullandıkları jest ve mimikler konusunda çalışmalar yapmayı planlatan Metinbilim Enstitüsü Derneği geçen yılın sonunda çağrıya çıkarak bu konuyu ele almayı hayata geçirdi. Türkiye’nin değişik üniversitelerinden bilim insanlarına çıkarılan davetiye ile makale başlıkları belirlenmeye başladı ve gerçekleştirilen bir çalıştay ile bildirilen makale başlıkları değerlendirildi ve eksiklikler tespit edilerek konunun uzmanı akademisyenlere davetiye çıkarılmasına karar verildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi ve Metinbilim Enstitüsü Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Namık Açıkgöz’ün moderatörlük yaptığı çalıştayda hazır bulunan uzmanlar, edebî metinlerde duygunun dışa vurumu olarak tanımlanan jest ve mimikler konusunda yapılabilecek çalışmalar hakkında görüşlerini belirttiler. Toplantıya katılamayan uzmanlardan bazıları gönderdikleri metinlerle, bazıları da tele konferans ile tespit ve tekliflerini ilettiler.

Çalıştaya katılanlar, editoryal nitelikteki ikinci çalıştayın 27-28 Haziran günleri toplanmasına karar verdi. Editoryal çalıştayda, edebiyat metinlerinde tespit edilen jest ve mimiklerle ilgili olarak derlenen bilgilerin ele alınması ve makaleye dönüştürülmesiyle ilgili tartışmalar yapılacak.

Mekinbilim Enstitüsü Derneği Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ümral Deveci, derneğin akademik bir dermek olduğunu; kültürel ve sanatsal konularda akademik üretimlerde bulunduğunu ve üretilen bilgileri yazıya geçirmenin şart olduğunu belirtti.

Bu amaçla ortak kitaplar yayımlamaya başladıklarını; ikinci kitabın ‘Edebiyatta Jest ve Mimik’ olduğunu söyleyerek bu çalışmanın bu konuda dünyada ilk çalışma olduğunu ifade etti.


ÇOK OKUNAN HABERLER

ANKET

Bağımsız Anket Bulunamadı !